HOME > 중고계측기 > Optical Communication
[Interface Adapter Fireberd 6000A]
TTC 41440A, 42522, 41800
모델명 : 41440A
제조사 : TTC
TTC 41440A T1/FT1 Interface Adapter Fireberd 6000

TTC 41800   2.048M/Nx64 Module for FB6000

TTC 42522  V.35/RS-449/X21  Interface Adapter Fireberd 6000